برچسب چینی ترامپ به بایدن

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر از مسئله چین به عنوان به ابزاری برای حمله به رقیب خود، جو بایدن تبدیل کرده و نامزد دمکرات‌ها در انتخابات را به پیگیری منافع چین متهم کرده است.