19
پنج شنبه 20 شهریور 1399
شماره 8034
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خانه‌ای روی آب

گفت‌و‌گوی همشهری با مجید رجبی معمار، بهروز غریب‌پور، محمد جواد حق‌شناس و مهرداد اسکویی در باره آخرین وضعیت خانه هنرمندان ایران
تنگناهای مالی ممکن است باعث تعطیلی خانه هنرمندان شود. موضوعی که این روزها رسانه‌ای شده و به‌دنبالش مجید رجبی‌معمار از وضعیت سخت اداره کردن خانه هنرمندان می‌گوید.