چالش‌های سیاست رایگان‌کردن انرژی

آیا رایگان‌کردن انرژی برای کاهش موقتی فشار بر کم‌درآمدهاست یا برنامه‌ای بلند مدت است؟
دوم شهریور امسال دولت در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد تا صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین‌شده را با تخفیف 100درصدی اعمال و صادرکند و حالا وزارت نفت هم تصمیم دارد تا پیشنهاد مجانی شدن مصرف گاز خانگی خانواده‌های کم‌مصرف را به دولت بفرستد.