سؤال از نمایندگان قم درباره کرونا

​​​​​​​این روزها کرونا ویروس و همه حواشی آن چنان بر سر اخبار سایه انداخته که موضوعات و مباحث سیاسی هم حول این موضوع مطرح و خبرساز می‌شوند.