5
دو شنبه 19 اسفند 1398
شماره 7900
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7900

عشق بی‌پایان فیروز به محیط‌زیست

کارشناسان: به‌کارگیری شیوه مدیریتی اسکندر فیروز، الگوی مؤثر برای نجات از بحران‌های محیط‌زیستی است
نوشتن درباره شخصیت‌های اثرگذار سهل و دشوار است. سهل از آن رو که می‌توان به سادگی متنی درباره رخدادهای زندگی‌شان نوشت.