چرا نظر فیفا درباره نقش دولت در فوتبال تغییر کرد؟

یکی از دلایل فیفا برای تأکید بر ضرورت تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران پیش از برگزاری انتخابات، تفاوت میان نسخه‌ انگلیسی این اساسنامه با نسخه فارسی آن است.