08
دو شنبه 19 اسفند 1398
شماره 7900
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روزی نیست که خبر کشف یک انبار تازه مملو از مقادیر زیادی ماسک و الکل و مواد ضدعفونی‌کننده به گوش ما نرسد.

اعداد احتکار

بیش از 80میلیون دستکش احتکار‌شده در 10‌روز ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران کشف و ضبط شده است
​​​​​​​هر لحظه‌ای که از نوشتن این گزارش می‌گذرد، ممکن است یک انبار، پارکینگ یا خانه جدیدی پیدا شود؛ پر از ماسک، الکل طبی، دستکش لاتکس یا ژل ضدعفونی کننده.