تجارت ایران و عراق در قرنطینه توافقی

5 مرز عراق با ایران به‌مدت یک هفته مسدود شد؛ طرف ایرانی می‌گوید این اقدام با توافق دوجانبه و برای تأمین زیرساخت‌های بهداشتی و مراقبتی انجام شده است
شیوع کرونا بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی ایران و کشورهای همسایه را با محدودیت‌هایی سخت مواجه کرده؛ در این میان مرزهای مشترک ایران و عراق که در صدر بااهمیت‌ترین گذرگاه‌های تجاری قرار دارند، از دیروز با اعلام طرف عراقی برای یک هفته بسته شد.