تنش آب در سال‌1400 مبنای علمی ندارد

دی‌ماه سال‌جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه‌های مختلف را بررسی کرد.