21
چهار شنبه 24 بهمن 1397
شماره 7601
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با مردم

با مردم
از سازمان حفاظت محیط‌زیست تقاضا می‌کنم کتاب اطلس مناطق حفاظت شده ایران را به روز‌رسانی و تجدید‌چاپ کند.
مرد آشنا صورتش را گریم کرد و کلاه‌گیس به سرش گذاشت و در نقش مأمور دست به سرقتی میلیاردی زد اما تنها 24ساعت بعد به دام پلیس افتاد.
آمار پلیس از افزایش جرایم خرد در جامعه و مخصوصا کلانشهرها حکایت دارند اما تاثیر این افزایش بر زندگی مردم چیست؟

سایه سنگین جرایم خرد براحساس امنیت

داخلی
«پسر جوان در خیابان دنبال 2 جوان موتورسوار می‌دوید و فریاد می‌کشید. گوشی موبایلش را قاپیده بودند اما او هرچه فریاد زد و دوید فایده‌ای نداشت و سارقان در ازدحام خیابان راه فرارشان را باز کردند...»