درگذشت کارگردان نامدار فیلمفارسی

رضا صفایی، کارگردان نامدار فیلمفارسی دیروز 23بهمن در 81سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.