اجرای بیمه تکمیلی روستاییان و عشایر
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستایی و عشایر با بیان اینکه برای برخورداری روستاییان و عشایر از بیمه‌های تکمیلی مذاکراتی انجام شده است،گفت: از سال آینده این افراد بیمه تکمیلی خواهند شد.