مجمع، حساب کانال مالی را از FATF جدا کرد
کمیسیون‌های امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته جلسه مشترک داشتند
مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم 27بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و موانع مرتبط با تصویب این لوایح اگرچه گام به گام برداشته می‌شوند، اما فرصت زیادی تا پایان مهلت FATF ندارند.