جراحی پرنده کمیاب اروپایی در ایران

مدیر مرکز نگهداری از حیات‌وحش پارک چمران کرج از رهاسازی یک بهله طرلان در منطقه البرز جنوبی خبر داد.