23
چهار شنبه 17 بهمن 1397
شماره 7598
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

طالبان به‌دنبال شراکت در قدرت است

گفت‌و‌گو با وحید مژده، از شخصیت‌های سیاسی افغان حاضر در نشست صلح افغانستان در مسکو
نام افغانستان طی 4 دهه گذشته با واژه «جنگ» هم‌نشین بوده است.
کیوسک