تولید 630 دستگاه واگن متروی تهران آغاز شد

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران از آغاز تولید ٦٣٠ دستگاه واگن متروی تهران خبر داد.