18
چهار شنبه 17 بهمن 1397
شماره 7598
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حمله ملخ‌ها بحرانی نیست

محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، می‌گوید با وجود این‌که خبرها پس از ورود نخستین دسته ملخ‌های مهاجم دریایی منتشر شد، اما تلاش‌های سازمان برای مبارزه با این آفت غیربومی از پیش از ورود ملخ‌ها و با اعلام فائو به کشورهایی که در مسیر این کوچ قرار دارند، شروع شده بود.

مهار ملخ‌ها در جنوب ایران

4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و فارس تحت ‌تاثیر کوچ بزرگ ملخ‌ها قرار گرفته‌اند و سازمان حفظ نباتات کشور این حمله را سنگین‌ترین حمله ملخی بعد از 46 سال توصیف می‌کند
گزارش
خبر شبیه تیتراژ آغاز یک فیلم سینمایی مهیج است: حمله ملخ‌ها! ملخ‌های صحرایی بعد از هزاران کیلومتر طی مسیر از آسمان عربستان به خلیج ‌فارس رسیدند و به جنوب ایران وارد شدند.