هور همچنان در آتش بی‌آبی می‌سوزد

امروز هواپیمای بزرگ ویژه آبپاش به بخش عراقی هورالعظیم می‌رود تا شعله‌ور شدن سه‌باره این تالاب را مهار کند
هورالعظیم همچنان می‌‌سوزد. آتشی که بخش عراقی تالاب را از 12تیرماه درگیر کرد و 6روز بعد دودش به چشم خوزستانی‌ها رفت، هنوز خاموش نشده و با وجود تلاش‌های ایران و اعزام چند نوبت بالگرد و هواپیمای آبپاش برای مهار آتش، هور همچنان می‌سوزد.