رقابت «خوک» و «بدون تاریخ، بدون امضا» در جشن خانه سینما

در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران 2فیلم «خوک» و «بدون تاریخ، بدون امضا» هر کدام با نامزدی در 10رشته رکورددار شدند.