حذف بیمه رایگان چند‌بیمه‌ای‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به رونمایی از سامانه ۱۶۶۶ این سازمان در راستای ارتباط بهتر با مردم و مراکز طرف قرارداد، گفت: یکی از رویکردهای جدی سازمان بیمه سلامت استقرار سازمان الکترونیک است که شاید برای برخی افراد دور از ذهن باشد.