حمایت بیشتر از فقرا در دستور کار دولت قرار گرفت

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر گفت: باید مستمری‌بگیران و افراد کم‌درآمدی که بیشتر در معرض تهدید قرار می‌گیرند