دست رد اروپا به براندازان

مطالبه جریان‌های برانداز برای گنجاندن نام سپاه در فهرست ادعایی تروریستی با پاسخ منفی مقام‌های اروپایی مواجه شد
حرکت‌های سازماندهی شده علیه سپاه بار دیگر با مخالفت صریح اروپا مواجه شد.تجمع چند روزه گروه‌های مخالف و برانداز جمهوری اسلامی در شهرهای اروپا با هدف فشار بر وارد کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی بار دیگر پاسخ منفی اروپا را به همراه داشت.