رشد 550هزار میلیاردتومانی بازار‌سهام در2روز

شاخص کل بورس تهران در 2روز گذشته 8درصد افزایش یافت
تغییر سیاست‌های ارزی منجر به رشد بازار سهام شد به‌طوری که ظرف 2 روز گذشته شاخص کل بورس تهران بیش از 8درصد رشد کرد .