10
چهار شنبه 3 اسفند 1401
شماره 8720
کتاب و اندیشه
123
12
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مترجم دردها

داستان کوتاه
مجموعه داستان «مترجم‌دردها» نوشته «جومپا لاهیری» را امیرمهدی حقیقت به فارسی برگردانده .
ویژه
«وقتی پدر سبیلش را تراشید» نوشته «ولف دیتریش شنوره» را کتایون سلطانی به فارسی برگردانده است.
دریچه
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توزیع 3هزار تن کاغذ وارداتی با ارز ترجیحی طی روزهای آتی خبر‌داد.

هزاران دعای دلنشین

ترجمه علیرضا برازش از«صحیفه باقریه و صادقیه» مخاطبان را با معانی دقیق این اثر آشنا می‌کند
گزارش
به‌تازگی کتاب «صحیفه باقریه و صادقیه» اثر آیت‌الله سیدمحمدباقر موحدابطحی با ترجمه فارسی علیرضا برازش توسط دفتر نشر فرهنگ‌اسلامی منتشر شده است.
PDF کتاب و اندیشه
کوتاه کتاب و اندیشه
حاتم اصم را گفتند: «فلانی، مال بسیار جمع کرده است.»