11
چهار شنبه 3 اسفند 1401
شماره 8720
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مهدی الحسینی مستوفی از دارآباد تا تجریش را به تصویر کشیده است

آبادی شمیران در۱۳۰سال قبل

امروز دیگر از مزارع گندم و باغ‌ میوه‌های نوبرانه آبادی‌های شمیران در شمال تهران نشانی باقی نمانده. تا چشم کار می‌کند بزرگراه ساخته‌ شده و برج‌هایی که دل آسمان را شکافته‌اند.