21
چهار شنبه 3 اسفند 1401
شماره 8720
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حکایت یک سرمایه عظیم برای فردای ایران

نگاه
یکی از شخصیت‌هایی که تأکید بسیاری بر حضور جوان‌ترها در اردوها و گروه‌های جهادی داشته و دارند، رهبر معظم انقلاب هستند.

دهه هشتادی‌های جهادی در خوی

20 ساله‌های جهادگر برای یاری زلزله زدگان خوی، مردانه پای کار بودند
گزارش
هنوز پشت لبشان درست و حسابی سبز نشده و چند سالی مانده تا وارد جرگه مردان روزگار شوند، اما رفتار و مرامشان مردانه است و وقتی عده‌ای به کمک نیاز دارند نمی‌توانند بی‌خیال و آسوده تماشاچی باشند.