24
چهار شنبه 3 اسفند 1401
شماره 8720
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مراحل ثبت گروه‌های جهادی

راهنما
افرادی که تمایل دارند گروه جهادی تشکیل دهند، پیش از هر قدمی باید برای ثبت گروه در سامانه اطلس جهادی اقدام کنند.
ویژه
بی‌دلیل نیست که مقام معظم رهبری به گروه‌های جهادی تذکر داده‌اند که « کار مردمی به معنی بی‌نظمی نیست» و مصداق بارز کلام ایشان را در موازی‌کاری و ناهماهنگی فعالیت بعضی از گروه‌های جهادی می‌توان دید.

تاریخ‌نگاری گروه‌ها و اردوهای جهادی

گروه‌های جهادی، علاوه بر فعالیت‌های عمرانی، در حوزه‌های بهداشت و درمان، صنعت، آموزش، فرهنگ، فنی و حرفه‌ای، تکنولوژی، اشتغال و استارت‌آپ‌ها هم فعال هستند
گزارش
تا پیش از سال 94تصور بر این بود که مبدا شکل‌گیری گروه‌های جهادی به دستور مقام‌معظم رهبری در سال‌79برمی‌گردد؛ دستوری که در پی آن بسیج سازندگی فعال شد.