برکناری فرماندار کازرون به‌دنبال اعتراضات

یک‌بار تجمع مردم کازرون و 2بار تجمع مردم قائمیه استان فارس در مخالفت و موافقت با تفکیک کازرون درنهایت برکناری فرماندار این شهرستان را به همراه داشت. عصر سه‌شنبه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ضمن برکناری فرماندار کازرون، داریوش دهقان را به‌عنوان فرماندار جدید منصوب کرد.