پرونده تخلف ٢١٠ هزار متری «ایران مال» روی میز شورا

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تخلف ٢١٠ هزار مترمربعی پروژه «ایران‌مال» آخرین جزئیات این پروژه را با مساحت یک میلیون و ۶۶۹ هزار مترمربع تشریح کرد.