یک راه‌حل غیرخشونت‌آمیز

برای همه ما پیش آمده که هنگام بروز مشکلات و سختی‌های زندگی به‌گونه‌ای مأیوس و ناامید می‌شویم یا با عصبانیت و بسیار شتاب‌زده، طوری رفتار می‌کنیم که بعدا پشیمان و متوجه می‌شویم که درست رفتار نکرده‌ایم