• دو شنبه 24 مرداد 1401
  • الإثْنَيْن 17 محرم 1444
  • 2022 Aug 15
چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399
کد مطلب : 99518
+
-

همشهری 10اردیبهشت 1379

روزنامه‌های صبح امروز و مشارکت توقیف شدند


شعبه 1410 و 1413 دادگاه عمومی تهران دستور توقیف موقت روزنامه‌های صبح امروز و مشارکت را نیز صادر کرد.
روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی سعید حجاریان و مشارکت به مدیرمسئولی محمدرضا خاتمی منتشر می‌شد.
با توقیف این 2روزنامه، نشریات توقیف‌شده در روزهای اخیر به 16نشریه رسید. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، قرار توقیف روزنامه صبح امروز به استناد مواد 14 و 9 قانون مطبوعات مصوب سال1364 و بند5 از اصل156 قانون اساسی و با توجه به اصرار روزنامه مذکور در تخلف از مقررات ماده6 قانون مطبوعات صادر شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید