• یکشنبه 23 خرداد 1400
  • الأحَد 3 ذی القعده 1442
  • 2021 Jun 13
شنبه 23 فروردین 1399
کد مطلب : 97788
+
-

شهر تهران در سال99 با اتکا به چه اولویت‌هایی مدیریت می‌شود؟

پسا کرونا

پسا کرونا

وضعیت این روزهای تهران به‌علت شیوع ویروس کرونا، نیمه بحرانی است. در این صفحات با شورایان درباره اولویت‌هایشان در سال99 صحبت کرده و از آنها خواسته‌ایم برنامه سال پیش‌رو را برایمان تشریح کنند. با توجه به اینکه اولویت‌های بودجه سال99 برنامه‌ریزی شده، آنها از راهکارهای شورا در پسا و پیشا بحران گفتند. برنامه‌های شورای اسلامی شهر تهران براساس برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تعریف شده است. اولویت‌ها نیز در بودجه سال99 مشخص شده و منفصل از برنامه سوم توسعه نیست. این برنامه شامل94 ماده است که کلیه دیدگاه‌های شورا، مدیریت شهری و آینده شهر تهران در آن تعریف شده. بر مبنای برنامه سوم توسعه، بودجه سال99 و اولویت‌هایی که شورا برای برنامه‌های کوتاه‌مدت تحقق‌پذیر درنظر داشته، همه در قالب جزوه‌ای در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته و بودجه آن طراحی شده است. بر این اساس 3 حرکت اصلی صورت خواهد گرفت؛ در ابتدا تعهدات بودجه شهر تهران به برنامه سوم توسعه متصل می‌شود. در گام بعدی بودجه99 براساس اولویت‌هایی که از میان آن برنامه توسط کمیسیون‌های شورا استخراج شده با تأیید مدیریت اجرایی شهری، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و در آخر بودجه سال99 تقدیم می‌شود. اولویت‌ها طبیعتا در چهارچوب‌های اصلی و براساس شعار «تهران برای همه» طراحی شده‌اند. 

این شعار مهم می‌گوید که شهر باید بدون تبعیض اداره شود؛ فارغ از جنسیت، طبقه و توانایی‌های جسمانی. در این راستا هدف‌گذاری شورا کاهش شکاف‌هایی است که در شهر ایجاد شده. اما در گام بعدی شورا باید کنار شهروندان قرار گیرد و مسائل آنها را مورد توجه قرار دهد؛ مسائل متعددی در حوزه شهروندی، از شهر دوستدار کودک و سالمند گرفته تا شهر پویا و مدرن و دیجیتال. همه این موارد از خواسته‌های شهروندان است و شورا که تأکید خود را بر شفافیت و مبارزه با فساد گذاشته، برای دستیابی به آن و رسیدن به اعتماد مردمی باید در معرض دید قرار گیرد و پاسخگو و مصلح باشد. اما اولویت‌ها در سال99 چیست و چقدر دست‌یابی به آنها ممکن خواهد بود؟
 

این خبر را به اشتراک بگذارید