• پنج شنبه 27 مرداد 1401
  • الْخَمِيس 20 محرم 1444
  • 2022 Aug 18
چهار شنبه 25 بهمن 1396
کد مطلب : 6945
+
-

بی‌ثباتی درقیمت؛ مهم‌ترین مانع کسب‌و‌کار

غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات به‌عنوان اصلی‌ترین چالش از سوی فعالان اقتصادی معرفی شد

کسب و کار
بی‌ثباتی درقیمت؛ مهم‌ترین مانع کسب‌و‌کار

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از محیط کسب‌وکار در پاییز 96 نشان می‌دهد که فضای کسب‌و‌کار در این فصل نسبت به فصل گذشته با عقبگرد مواجه شده و فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش معتقدند برآیند مولفه‌های کسب و کار به سمت معکوس حرکت کرده است.

این گزارش حکایت از کاهش کیفیت محیط کسب و کار برای دومین فصل متوالی دارد. فعالان اقتصادی که به‌عنوان مرجع مشارکت‌کننده در این پایش به مولفه‌های مربوط به فضای کسب و کار نمره می‌دهند، ‌وضعیت فضای کسب و کار در فصل پاییز را بدتر از فصل تابستان ارزیابی کرده‌اند؛ این در حالی است که ارزیابی آنها از محیط کسب‌وکار در تابستان نیز نشان‌دهنده بدترشدن فضا نسبت به بهار امسال بود.

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1396، رقم شاخص ملی، 85/5 (نمره بدترین ارزیابی 10است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396با میانگین 77/5) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز 1396 تا حدودی نامساعدتر شده است.

 

موانع کسب و کار

در پاییز 1396، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، 3مؤلفه بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواداولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر برکسب وکار را نامناسب‌ترین و 3مؤلفه محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب ‌و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

در هر 4دوره قبلی پایش فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابی شده بود اما در دوره پاییز 1396، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، نامساعدترین مؤلفه کسب‌و‌کار ارزیابی شده است.  محدودیت‌ دسترسی به برق در هر 5دوره اجرای طرح مساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بی‌ثباتی ایجاد‌شده در بازار ارز که از میانه فصل پاییز آغاز شده و همچنان ادامه دارد، در فضای کسب‌و‌کار تأثیر گذاشته و پس از مدت‌ها از نظر فعالان اقتصادی بی‌ثباتی در قیمت مواداولیه به‌عنوان اصلی‌ترین مانع کسب و کار معرفی شده و جایگزین چالش تأمین مالی شده است.

 

وضعیت استان‌ها 

براساس یافته‌های این طرح در پاییز 1396، استان‌های کرمانشاه، خراسان‌شمالی و ایلام به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، خراسان‌جنوبی و مازندران به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.  قابل ذکر است که عدد شاخص در یک استان کشور دارای نوسان قابل‌توجه (بیش از 10درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به‌دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل‌شده در آن استان‌ بوده است.

 

بخش‌های اقتصادی

براساس نتایج این پایش در پاییز 1396، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های آموزش، ساختمان و استخراج معدن، به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی، خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، به‌ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید