• سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  • الثُّلاثَاء 15 شوال 1443
  • 2022 May 17
شنبه 5 آبان 1397
کد مطلب : 35640
+
-

چگونه باختیم؟

چگونه باختیم؟

محسن محمودصفری
در پایان رقابت‌های جهانی کشتی آزاد  کشتی‌گیران ایران با کسب سه مدال برنز به کار خود پایان دادند. 10 ملی‌پوش ایران از رسیدن به فینال جهانی ناکام بودند تا اتفاقات تلخ جهانی سال 2005 بار دیگر برای کشتی دوستان تکرار شود. روسیه با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و دو برنز به عنوان قهرمانی رسید. تیم آمریکا و گرجستان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در گزارش ویژه همشهری ورزشی عملکرد  10 ملی‌پوش ایران مورد بررسی قرار گرفته است.


حسن یزدانی

رتبه مسابقات جهانی: سوم 
مجموع زمان مسابقه: 18:44 
مجموع امتیازات بدست آورده: 37 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده: 16 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک:6 امتیاز
کشتی اول در مقابل دیوید تیلور (آمریکا)
زمان اول: 6-2 ایران، زمان دوم: 6 -11 آمریکا
نحوه بدست آوردن امتیاز:
زیرگیری(منجر به خاک کردن حریف): 2 مرتبه 
خارج کردن حریف از تشک: 2 مرتبه 
نحوه از دست داده امتیاز: 
خاک شدن: 5 مرتبه، خارج شدن از تشک: 1 مرتبه 
  یزدانی در این کشتی 5 بار اقدام به زیرگیری کرد که 
2مرتبه با دفاع تیلور روبرو شد و امتیاز از دست داد.
کشتی دوم در مقابل رایبائو(بلاروس)
زمان اول: 0-10 ایران ، زمان مسابقه: سه دقیقه  
نحوه بدست آوردن امتیاز:
زیرگیری (منجر به خاک کردن حریف): 4 مرتبه 
بارانداز: 1 مرتبه 
کشتی سوم در مقابل تئوربلانکا(کوبا)
زمان اول: 0-4 ایران
 زمان دوم: 0-10 
زمان مسابقه: 3:44
نحوه بدست آوردن امتیاز:
زیرگیری( منجر به خاک کردن حریف): 3 مرتبه 
بارانداز: 2 مرتبه 
کشتی چهارم در مقابل کوگیف(روسیه)
زمان اول: 1-7 ایران
 زمان دوم: 5-11 ایران 
نحوه بدست آوردن امتیاز: 
زیرگیری( منجر به خاک کردن حریف): 3 مرتبه
خارج کردن حریف از تشک: 3 مرتبه 
ضربه زدن حریف(جریمه داوری): 2 امتیاز 
نحوه از دست دادن امتیاز: 
خارج شدن از تشک: 1 مرتبه 
خاک شدن( زیرگیری حریف): 2 مرتبه محمدباقر یخکشی 
 رتبه مسابقات جهانی: پنجم 
مجموع زمان مسابقه: 24:40 
مجموع امتیازات بدست آورده: 28 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده: 24 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک: صفر امتیاز
امتیاز از دست داده در خاک: 8 امتیاز 
کشتی اول در مقابل رحمان‌اف (ازبکستان)
زمان اول: 0-4 ایران، زمان دوم: 0-7 ایران 
نحوه بدست آوردن امتیاز: 
خارج کردن حریف از تشک: 5 مرتبه 
فن سر ته یکی: کسب دو امتیاز 
  یخکشی دور اول استراحت و در مسابقه اول خود تنها یک بار برای زیرگیری اقدام کرد که موفق نبود.
کشتی دوم در مقابل بونه رودریگز(کوبا)
زمان اول: 5-0 کوبا، زمان دوم: 10-8 کوبا 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
خارج کردن حریف از تشک: 4 مرتبه 
2 دفاع در مقابل زیرگیری حریف(منجر به امتیاز): 2مرتبه (4 امتیاز)
نحوه از دست دادن امتیاز:
زیر دادن منجر به خاک: 1 مرتبه 
خارج شدن از تشک: 2 مرتبه 
فنون بالا: 4 امتیاز 
امتیاز از دست داده در خاک: 2 امتیاز 
کشتی سوم در مقابل گوئدا (رومانی) 
نتیجه زمان اول: 1-3 ایران، نتیجه نهایی: 1-11 ایران 
زمان مسابقه: 5:50 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
دفاع از زیرگیری حریف(منجر به امتیاز): 4 مرتبه
سروگردن گیری(منجر به امتیاز): 1 مرتبه(2 امتیاز)
اخطار پوئن داور(کم کاری): 1 امتیاز
نحوه از دست دادن امتیاز:
خارج شدن از تشک: 1 مرتبه 
کشتی چهارم در مقابل کولون(آمریکا)
نتیجه زمان اول: 1-3 آمریکا، نتیجه نهایی: 2-13 آمریکا 
زمان مسابقه:4:50 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
خارج کردن حریف از تشک: 2 مرتبه 
نحوه از دست دادن امتیاز:
بارانداز: 3 مرتبه، خاک شدن( زیرگیری حریف): 
2 مرتبه، خارج شدن از تشک: 3 مرتبه 


عزت‌الله اکبری 
رتبه مسابقات جهانی: پنجم 
مجموع زمان مسابقه: 30 دقیقه 
مجموع امتیازات بدست آورده:31 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده: 19 امتیاز
کشتی اول جانی بور(فرانسه)
نتیجه زمان اول: 0-1 ایران، نتیجه نهایی: 2-10 ایران 
نحوه بدست آورن امتیاز:
پوئن کم کاری: یک امتیاز، زیرگیری دوخم: 4 امتیاز 
چلنج اشتباه حریف: 1 امتیاز، دفاع زیرگیری(منجر به خاک): 2امتیاز، زیرگیری یک مرتبه:  2 امتیاز  
نحوه از دست دادن امتیاز:
زیرگیری حریف: 2 امتیاز 
کشتی دوم  تاکاتانی (ژاپن)
نتیجه زمان اول: 0-1 ایران، نتیجه نهایی: 3-2 ایران 
نحوه گرفتن امتیاز:
بیرون کردن حریف از تشک: 2 مرتبه
اخطار کم کاری: 1 مرتبه 
نحوه از دست دادن امتیاز: 
زیرگیری حریف منجر به خاک: 2 امتیاز 
کشتی سوم گریگور گیریگوریان (ارمنستان)
نتیجه زمان اول: 2-5 ایران، نتیجه نهایی: 4-7 ایران
نحوه گرفتن امتیاز گرفتن:
خارج کردن حریف از تشک: 3 مرتبه 
زیرگیری منجر به خاک: 2 مرتبه 
نحوه از دست دادن امتیاز: 
زیرگیری حریف منجر به خاک: 2 مرتبه 
کشتی چهارم  جبرئیل حسن‌اُف (آذربایجان)
نتیجه زمان اول : 1-0 ایران، نتیجه نهایی:3-3 آذربایجان 
نحوه امتیاز گرفتن: 
امتیاز کم کاری حریف: (1 امتیاز)، بیرون کردن حریف از تشک: 2 مرتبه 
نحوه از دست دادن امتیاز:
بیرون رفتن از تشک: یک مرتبه
زیرگیری حریف منجر به خاک: یک مرتبه 
کشتی پنجم علی شعبان‌اُف(بلاروس)
نتیجه زمان اول:1-4 بلاروس، نتیجه نهایی:8-8 بلاروس 
نحوه از دست دادن امتیاز :
پیش انداز منجر به خاک: 2 مرتبه(4 امتیاز)
بارانداز: 1مرتبه(2 امتیاز)
سر زیر بغل: (2 امتیاز)
نحوه گرفتن امتیاز : 
بیرون کردن از تشک: 2 مرتبه 
اخطار پوئن داور کم کاری: 2مرتبه (2 امتیاز)
زیرگیری منجر به خاک: 1 مرتبه (2 امتیاز)
 دفاع زیرگیری حریف منجر به خاک: ( 2 امتیاز)


امیر حسین مقصودی 
رتبه مسابقات جهانی: بیستم 
مجموع زمان مسابقه: 6 دقیقه 
مجموع امتیازات بدست آورده: 2 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده: 8 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک: صفر امتیاز
کشتی اول در مقابل گرجستانی (ولادمیر خچگیاشویلی)
زمان اول: 4-0 گرجستان، زمان دوم: 2- 8 گرجستان 
نحوه از دست دادن امتیاز: 
خارج شدن از تشک: یک امتیاز، اخطار داور(کم‌کاری): یک امتیاز
خاک شدن: 2 مرتبه 4 امتیاز، بالا آمدن کنده: 2 امتیاز 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
 خاک کردن (زیرگیری): 2 امتیاز  
  خنچگیاشویلی در مقابل چاکایف روس شکست خورد.


پرویز هادی 
رتبه مسابقات جهانی: سوم
مجموع زمان مسابقه: 29 دقیقه 
مجموع امتیازات بدست آورده:
42 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده:19 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک: صفر امتیاز
امتیاز از دست داده در خاک: 4 امتیاز
کشتی اول در مقابل روبرت باران( لهستان)
زمان اول: 0-4 ایران، زمان دوم: 0-11 ایران 
زمان مسابقه: 5 دقیقه 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
زیرگیری(منجر به امتیاز): 4 مرتبه 
اخطار امتیاز داور(کم‌کاری): 2 امتیاز
بیرون کردن حریف از تشک: 1 مرتبه  
کشتی دوم سعیداف( بلاروس)
نتیجه  زمان اول: 0-3 ایران، نتیجه نهایی:  2-11 ایران 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
زیرگیری منجر به خاک کردن حریف: 3 مرتبه 
دفاع زیرگیری حریف منجر به امتیاز: 2 مرتبه 
اخطار پوئن داور: 1 امتیاز 
نحوه از دست دادن امتیاز:
خاک شدن(زیر گیری حریف): یک مرتبه 
کشتی سوم طاها اکگول (ترکیه)
نتیجه زمان اول: 1-2 ترکیه 
نتیجه نهایی : 2- 3ایران 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
اخطار پوئن(کم کاری): یک امتیاز
دفاع زیرگیری حریف: 2 امتیاز 
نحوه از دست دادن امتیاز:
زیرگیری منجر به خاک: 2 امتیاز 
کشتی چهارم گئوپتروشویلی(گرجستان) 
نتیجه زمان اول: 1-0 ایران  
نتیجه نهایی : 6-13 گرجستان 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
زیرگیری منجر به خاک کردن حریف : یک مرتبه 
اخطار پوئن داور(کم کاری): 1 امتیاز 
بیرون کردن حریف از تشک : 1 امتیاز
دفاع زیرگیری حریف: 2 امتیاز 
نحوه از دست دادن امتیاز:
چلنج اشتباه مربیان: یک امتیاز
زیرگیری منجر به خاک شدن: 2 امتیاز
خاک شدن (زیرگیری حریف): 2 امتیاز
فتیله بارانداز: 4 امتیاز 
از بالا روی پل رفتن : 4 امتیاز 
کشتی پنجم  آنزور خزری‌یف( روسیه)
نتیجه زمان اول: 1-5 ایران، نتیجه نهایی: 2-11 ایران 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
دفاع زیرگیری حریف: 3 مرتبه( 6 امتیاز)
زیرگیری منجر به خاک کردن: 2 مرتبه (4 امتیاز )
خارج کردن حریف از تشک: 1 مرتبه 
نحوه از دست دادن امتیاز:
خارج شدن از تشک: 2 مرتبه


علیرضا کریمی 

رتبه مسابقات جهانی: سوم 
مجموع زمان مسابقه:   25:44 دقیقه 
مجموع امتیازات بدست آورده: 44 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده:7 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک: 4 امتیاز
امتیاز از دست داده در خاک: صفر امتیاز
کشتی اول ریکاردو بائز (آرژانتین)
نتیجه زمان اول: 0-9 ایران
نتیجه نهایی: 0-11 ایران
زمان مسابقه: 3:24 
نحوه گرفتن امتیاز:
اجرای فن دوخم: 2 مرتبه (8 امتیاز)
فتیله پیچ: یک مرتبه (2 امتیاز)
خارج کردن حریف از تشک: 1 مرتبه
کشتی دوم شریف شریف اف(آذربایجان)
نتیجه زمان اول: 0-2 ایران، نتیجه نهایی: 0-7 ایران 
نحوه گرفتن امتیاز:
زیرگیری منجر به امتیاز: 2 مرتبه(4 امتیاز)
دفاع زیرگیری حریف: 1 مرتبه(2 امتیاز)
بیرون کردن حریف از تشک: 1 مرتبه 
کشتی سوم تساکولوف (روسیه)
نتیجه زمان اول: 0-6 ایران، نتیجه نهایی: 1-12 ایران 
 زمان مسابقه:4:40
نحوه بدست آوردن امتیاز: 
خروج حریف از تشک: 2 مرتبه 
فتیله بارانداز: 1 مرتبه 
بارانداز: 1 مرتبه 
زیرگیری منجر به خاک: 1 مرتبه
دفاع زیرگیری حریف(منجر به امتیاز): 
1 مرتبه 
رو کردن در خاک: 1 مرتبه(دو امتیاز)
نحوه از دست دادن امتیاز:
رو کردن حریف در خاک: یک مرتبه (یک امتیاز)
کشتی چهارم جیدن کاکس (آمریکا)
نتیجه زمان اول:1-0 آمریکا  
نتیجه نهایی: 5-2 آمریکا 
نحوه گرفتن امتیاز:
 زیرگیری منجر به خاک: 1 مرتبه 
نحوه از دست دادن امتیاز:
 اخطار: 30 ثانیه(1 امتیاز)
بیرون رفتن از تشک: 1 مرتبه 
رو کردن حریف در خاک: ( 1 امتیاز) 
دفاع زیرگری منجر به خاک: ( 2 امتیاز) 
کشتی پنجم مارساگیشویلی( گرجستان)
نتیجه زمان اول:
نتیجه نهایی: 1-12 ایران 
زمان مسابقه 5:40 
نحوه گرفتن امتیاز:
زیرگیری(منجر به امتیاز): 3 مرتبه 
بیرون کردن حریف از تشک: 2 مرتبه 
قوس کردن منجر به امتیاز: 2 مرتبه (4 امتیاز)
نحوه از دست دادن امتیاز: 
بیرون رفتن از تشک: 1 مرتبه 


مجتبی گلیج 

مجموع زمان مسابقه: 1:38 
مجموع امتیازات بدست آورده: 
صفر امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده: 
10 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک: صفر امتیاز
امتیاز از دست داده در خاک: 6امتیاز
کشتی اول در مقابل آلبوروف (جمهوری آذربایجان)
نحوه از دست دادن امتیاز:
خاک شدن(زیرگیری حریف): 2 مرتبه 
بارنداز 1 مرتبه 
فتیله بارانداز: 2 مرتبه 
  آلبوروف با نتیجه 3بر3 در مقابل اودیکادزه از گرجستان شکست خورد.


مصطفی حسین‌خانی 
رتبه مسابقات جهانی: سیزدهم 
مجموع زمان مسابقه: 8:40 
مجموع امتیازات بدست آورده: 
14 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده: 4 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک: صفر امتیاز
کشتی اول در مقابل دی‌لومائو(جزایر پالائو)
زمان اول(2:40): 11-0 ایران
نحوه بدست آوردن امتیاز:
اقدام به زیرگیری (منجر به خاک کردن): 4 مرتبه
سرو گردن‌گیری(منجر به خاک کردن): 1 مرتبه 
خارج کردن حریف از تشک: 1 مرتبه
کشتی دوم در مقابل جردن باروز( آمریکا)
زمان اول: 3-1 باروز، زمان دوم: 3- 4 باروز
نحوه بدست آوردن امتیاز:
زیرگیری ( منجر به امتیاز): 1 مرتبه
اخطار داور(کم‌کاری): یک امتیاز
نحوه از دست دادن امتیاز: 
از تشک خارج شدن: 2 مرتبه
زیرگیری( منجر به امتیاز): 1 مرتبه 
  جردن باروز در مقابل سیدکوف از روسیه شکست خورد و در نهایت به عنوانی بهتر از سومی نرسید.رضا اطری 

رتبه مسابقات جهانی: یازدهم
مجموع زمان مسابقه: 12 دقیقه 
مجموع امتیازات بدست آورده: 
11 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده: 6 امتیاز 
امتیاز بدست آورده در خاک: 2 امتیاز
کشتی اول در مقابل حریف مغولی(اردنبات)
زمان اول: 1-0 مغولستان، زمان دوم: 1-6 ایران
نحوه از دست دادن امتیاز: 
اخطار 30 ثانیه
نحوه بدست آوردن امتیاز:
خاک کردن حریف: 3 مرتبه، فنون اجرایی:
(زیرگیری، پیش‌انداز)
کشتی دوم در مقابل آندریف بلاروس
زمان اول:3-0 بلاروس، زمان دوم: 5-5 بلاروس
نحوه از دست دادن امتیاز: 
خاک شدن: 2 مرتبه، فنون اجرایی: ( سرزیر بغل، رو کردن در خاک، امتیاز داور(کم‌کاری))
نحوه بدست آوردن امتیاز:
خاک کردن: 1 مرتبه، اخطار: 30 ثانیه، بارانداز: یک مرتبه  
  آندریف با نتیجه 4 بر یک در مقابل تاکاهاشی از ژاپن شکست خورد.


یونس امامی 

رتبه مسابقات جهانی: نوزدهم
مجموع زمان مسابقه: 6 دقیقه 
مجموع امتیازات بدست آورده:
7 امتیاز 
مجموع امتیازات از دست داده:7 امتیاز 
کشتی اول سالکازانوف ( اسلوواکی)
نتیجه زمان اول: 2-4 ایران، نتیجه نهایی: 7-7 اسلواکی
نحوه از دست دادن امتیاز:
زیرگیری حریف منجر به خاک شدن: 3 مرتبه(6 امتیاز)
خارج شدن از تشک: 1 مرتبه 
نحوه بدست آوردن امتیاز:
اجرای فن سرزیربقل : 3 مرتبه (6 امتیاز)
بیرون کردن از تشک: 1 مرتبه 


جایگاه تیم ایران از نظر امتیازی: 
ششم (65 امتیاز)
1- روسیه 178
2-آمریکا 150
3- گرجستان  105
جایگاه تیم ایران از نظر مدالی: 
سیزدهم (کشورهای بحرین، هند، چین،ترکیه و آذربایجان به لطف فینالیست شدن بالاتر از ایران قرار گرفتند)
در مسابقات جهانی 18 پیروزی و 
11 شکست برای آزادکاران به ثبت رسید. 
  مجتبی گلیج در این مسابقات موفق به کسب امتیاز فنی نشد.
  مقصودی، امامی وگلیج با شکست در همان کشتی اول از دور مسابقات کنار رفتند.
  کشتی‌گیران ایرانی 4 بار با  آمریکایی‌ها رودرو مصاف کردند که هر چهار بار مغلوب شدند.
  ایرانی‌ها سه بار با روس‌ها روبرو شدند که پیروز مسابقه بودند.
  روسیه در اوزان 74،70،57 و 97 کیلوگرم به طلا رسید که ایران از رسیدن به مدال بازماند.
  دوازده کشور در مسابقات جهانی کشتی آزاد فینالیست داشتند که غیرقابل انتظارترین آنها بحرین بود.
  کشورهای روسیه،آمریکا،گرجستان،کوبا و ژاپن در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال طلا شدند.

216   
مجموع امتیاز فنی 
کسب شده توسط کشتی‌گیران ایرانی            

120 
مجموع امتیاز فنی 
از دست رفته کشتی گیران ایرانی

44 
بهترین کشتی‌گیر ایران از نظر کسب امتیار: 
علیرضا کریمی

07 
بهترین کشتی‌گیر ایران 
از نظر دفاع:
 علیرضا کریمی 
 

این خبر را به اشتراک بگذارید