• دو شنبه 8 آذر 1400
  • الإثْنَيْن 23 ربیع الثانی 1443
  • 2021 Nov 29
پنج شنبه 6 آبان 1400
کد مطلب : 144070
+
-

بوک مارک/ دمیان

هرمان هسه
 می‌بینم تو بیش از آنچه بتوانی بیان کنی، می‌اندیشی. اگر چنین است، خودت نیز می‌دانی که همه اندیشیده‌هایت را به تمام و کمال نزیسته‌ای و این خوب نیست. تنها آن اندیشه‌ای ارزش دارد که زندگی‌اش کنیم. تو آموخته‌ای که تنها دنیای مشروعت فقط نیمی از دنیاست و کوشیده‌ای این نیمه‌دوم را نفی کنی، اما نخواهی توانست! هرکس دیگری نیز که تنها یک‌بار آغاز به اندیشیدن کرده باشد، نخواهد توانست.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید