• شنبه 2 مهر 1401
  • السَّبْت 27 صفر 1444
  • 2022 Sep 24
یکشنبه 5 بهمن 1399
کد مطلب : 122590
+
-

پیروزی قلیان

نیروی انتظامی قلیان‌کشی را در اماکن عمومی ممنوع کرد

یک سال، یک خبر
پیروزی قلیان


   احسان بهرام غفاری  

 در روزهای پایانی سال1386، نیروی انتظامی به درخواست کارشناسان وزارت بهداشت، استفاده از قلیان را در اماکن عمومی ممنوع کرد. قهوه‎‌‎خانه‎‌‎ها و سفره‎‌‎خانه‎‌‎های سنتی که عمده درآمدشان از این وسیله نه‎‌‎چندان مفرح تامین می‎‌‎شد، دست به اعتراض زدند و کاسبی‎‌‎شان را بربادرفته خواندند. اما در این میان بودند سفره‎‌‎خانه‎‌‎ها یا قهوه‎‌‎خانه‎‌‎هایی که به‎‌‎شکل زیرزمینی یا کاملا عیان اقدام به تامین قلیان برای مشتریانشان کرده و پول بیشتری به جیب می‎‌‎زدند که همین امر باعث شد پلیس دست به‎‌‎کار شده و دکان متخلفین را تعطیل و پلمب کند. اتفاق جالب در این میان انتقاد سازمان میراث فرهنگی به این طرح بود که با ارائه صدها صفحه پژوهش و گزارش تاریخی از اهمیت قلیان و نقش مؤثر آن در تاریخ و فرهنگ کشور و همچنین ملی بودن این وسیله، خواستار لغو طرح شده بود. اتحادیه صنف قهوه‎‌‎خانه‎‌‎داران هم که از این گزارش باخبر شده بود، برای عقب نماندن از قافله، با ارائه گزارش‎‌‎هایی پرشور از بیکاری ده‎‌‎ها هزار کاسب و دست‎‌‎اندرکار چاق کردن قلیان، دست به انتقاد گسترده از این طرح زد. در نهایت با کشاکش‎‌‎ بسیار، زور قلیانی‎‌‎ها چربید و با ورود رئیس‎‌‎جمهور وقت به این کارزار، قلیانی‎‌‎ها بازی را برده و طرح ممنوعیت قلیان به یک‎‌‎ماه نرسیده، لغو شد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید