• چهار شنبه 6 بهمن 1400
  • الأرْبِعَاء 22 جمادی الثانی 1443
  • 2022 Jan 26
چهار شنبه 25 تیر 1399
کد مطلب : 104962
+
-

رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی

ویترین
رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی


«رنج و التیام در سوگواری و داغدیدگی» نوشته: ج.ویلیام وردن است که محمد قائد، روزنامه‌نگار، نویسنده و مترجم نام‌آشنا آن را به فارسی برگردانده است.
اگر بتوان گفت که مرگ همواره فلسفی‌ترین موضوع در ذهن آدمیان بوده است، می‌توان افزود که مرگ عزیزان و نزدیکان، از جنبه روانشناختی، احتمالا عمیق‌ترین تأثیر را بر ذهن و احساس فرد می‌گذارد. در مرحله یادگیری دوران کودکی، مرگ دیگران در ذهن ما نخستین مثال مفهوم«برای ابد» است. ضایعه از دست دادن افرادی که دوستشان داریم، جبران‌نشدنی و بازگشت ‌ناپذیر است. در عین حال، راه‌هایی وجود دارد که بتوان از شدت ضربه و سنگینی پیامدهای آن کاست. داغی که فقدان افراد نزدیک به ما بر دلمان می‌نشاند، بسته به‌شدت دلبستگی اثراتی ضعیف یا شدید بر جان و تنمان دارد. زندگی بدون التیام ‌یافتن نیز جریان دارد و ما را نیز با خود به سوی مرگ خودمان می‌برد، اما تا التیام نیابیم، زندگی را درنمی‌یابیم. پدیده التیام‌بخشی یا التیام‌یابی از مصیبت، نیاز به تجربه دارد و تجربه موجد دانش است. التیام‌بخشی مبحثی ‌است در روانشناسی. مطالعات فراوانی درباب چیستی مصیبت و انواع آن و نیز چگونگی التیام‌یابی و التیام‌بخشی در جوامع مختلف در جریان است. نتایج پژوهش‌ها هم الزاما یکسان نیست؛ بسته به جامعه‌ای که مطالعه‌ای روی آن صورت گرفته و نیز دوره مطالعه، شرایط و به تبع آن نتایج متفاوت است. کار شخص ماتم‌دیده ممکن است به سرگشتگی، دردهای جسمانی و حتی خودکشی در غم از دست‌دادن فرد از دست ‌رفته بینجامد. در کتاب رنج و التیام مباحث از منظر روانشناسی و براساس آخرین مطالعات در این حوزه مطرح می‌شود؛ مباحثی همچون: دسته‌بندی و تحلیل آنچه پس از فقدان کسی تجربه می‌کنیم، غور در اینکه چرا چنین تجربه‌ای پیش می‌آید، چرا باید سوگواری کنیم و وظیفه سوگواری چیست، بسته به انواع ماتم چه کمکی می‌توان به فرد ماتم‌زده کرد،چطور باید ماتم پیچیده را از ماتم‌های کمتر پیچیده بازشناخت و در برخورد با ماتمی پیچیده چه کاری از ما برای خودمان و برای دیگران ساخته است. دکتر ویلیام وردن، استاد روانشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، استاد دانشکده روانشناسی رزمید، کالیفرنیا و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات روانی مصیبت دیدگی کودکان در بوستن است. نشر نو این کتاب 308صفحه‌ای را با شمارگان 770نسخه به بهای 57هزار تومان منتشر کرده است.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید