20
سه شنبه 28 آبان 1398
شماره 7809
موسیقی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آلبوم «افسانه چشم‌هایت» در یک هفته گذشته پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است

افسانه‌ها میدان عشاق بزرگند*

کارشناسان ترانه و موسیقی به ارزیابی این آلبوم پرداخته‌اند
هفته گذشته پس از مدت‌ها انتظار، «افسانه چشم‌هایت» منتشر شد؛ آلبومی با نام‌های آشنا در فهرست عوامل، تبلیغات گسترده، و چشم‌به‌راهان زیاد با انتظارات بسیار.