• پنج شنبه 16 مرداد 1399
  • الْخَمِيس 16 ذی الحجه 1441
  • 2020 Aug 06
شنبه 4 آبان 1398
کد مطلب : 86410
+
-

جنوب بدون شمال

ویترین
جنوب بدون شمال

جنوب بدون شمال با زیرعنوان داستان‌های زندگی مدفون، نوشته چارلز بوکوفسکی را شهرزاد لولاچی به فارسی برگردانده است.
چارلز بوکوفسکی (1994-1920) که می‌شود او را در شمار نویسندگان نسل بیت آمریکا به‌حساب آورد در این مجموعه 19داستان کوتاه دارد. این نویسنده که خصلت هنجارشکنی و نوشتن به‌سبک رئالیسم کثیف را به او نسبت داده‌اند، در این مجموعه داستان نیز مانند سایر آثارش به زندگی طبقه فرودست، افراد حاشیه‌ای جامعه، بیکاری، می‌خوارگی و روابط اجتماعی آدم‌ها در آمریکا می‌پردازد.
شهرزاد لولاچی در پیشگفتار کتاب نوشته است: «مترجم بر خود می‌داند یادآور شود که 21داستان از 27داستان منتشرشده در نسخه اصلی کتاب جنوب بدون شمال را باتوجه به فرهنگ و اعتقادات اخلاقی ایرانی انتخاب و در کتاب حاضر ترجمه شده است...» این درحالی است که در فهرست کتاب عنوان 19داستان آمده است.
تو و نوشیدنی‌ات چه حالی می‌کنید، سیاست، دو دائم‌الخمر، قاتل‌ها، کلاس، تو نمی‌توانی داستان عاشقانه بنویسی، پرل هاربر را یادت هست؟ پیترزبورگ فیل و شرکا، دکتر نازی، مسیح با اسکیت، کارمند مراسلات با بینی قرمز، شیطان جذاب بود، جربزه، مزدور، همان چیزی که دیلن تامس را کشت، بی‌گردن و بدترکیب، آنطور که مرده‌ها دوست دارند، همه امراض دنیا و مرض من و اعترافات مردی چنان دیوانه که با حیوانات می‌زیست عنوان 19داستان این مجموعه 264 صفحه‌ای‌اند. جنوب بدون شمال را نشر افق با شمارگان 1100نسخه به‌بهای 45هزار تومان منتشر کرده است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید