• سه شنبه 27 اسفند 1398
  • الثُّلاثَاء 22 رجب 1441
  • 2020 Mar 17
یکشنبه 14 مرداد 1397
کد مطلب : 25721
+
-

هنر پاکیزه‌نوشتن

ویترین
هنر پاکیزه‌نوشتن


ویرایش مهارتی است که در سایه دانش ویراستار رشد می‌کند. مهارتی که ویراستاران را به پاسداران انتقال معانی و مفاهیم دقیق در شکل مناسب بدل می‌کند. زبان اساس کار ویراستار است وزیر و بم آن را جز از کاربران دانای زبان نمی‌توان آموخت. کاربرانی که گاه توانسته‌اند زبان را به اوج پیراستگی و ویراستگی برسانند. از جمله صاحبان سه متن پاکیزه فارسی که هیچ گاه خواندن و بازخواندشان برای ویراستاران به پایان نمی‌رسد؛ تاریخ بیهقی، سفرنامه ناصرخسرو و گلستان سعدی. اینها چکیده‌ای از مقدمه محمد حسینی است بر کتابی که خود، مؤلفش بوده است؛ مبانی ویرایش کتاب و مقدمه زبان داستان مطالب این کتاب با سپاس از همه نویسندگان و ویراستارانی که با ریاضت ادبی سال‌های سال خویش، پاسدار زبان فارسی بوده‌اند، آغاز می‌شود.  کتاب 156 صفحه‌ای «مبانی ویرایش کتاب و مقدمه زبان داستان» را نشر ثالث منتشر کرده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید