• پنج شنبه 8 آبان 1399
  • الْخَمِيس 12 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 29
چهار شنبه 6 دی 1396
کد مطلب : 2423
+
-

چالشی به نام ازدیاد کتاب‌های کمک درسی

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: معتقد هستیم ازدیاد کتاب‌های کمک درسی به‌صورتی‌که کتاب‌های درسی را تحت الشعاع قرار دهد یک انحراف جدی و آشکار در آموزش و پرورش است. به گزارش مهر، محمد ناصری گفت: ما طی ۱۶ سال فهرست کتاب‌های مناسب کمک درسی را برای اطلاع اولیا و مدارس تهیه کرده‌ایم و فهرست این موارد - چه موارد مکتوب و چه دیدنی - را در اختیارشان گذاشتیم. حداقل یک نسخه از این فهرست در اختیار تمام مدارس کشور هست.

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ادامه داد: ما کتاب‌ها را به 3 گروه تقسیم کرده و از بین کتاب‌های مناسب فقط کتاب‌های درجه یک را در انتهای کتاب‌های درسی معرفی می‌کنیم. البته از نظر ما هر کتاب خواندنی، کتاب کمک درسی محسوب می‌شود و کتبی که تحت عنوان کمک درسی می‌شناسیم تنها قطعه‌ای از این دایره است. وی با بیان اینکه ما کتاب‌های حوزه‌های مختلف را در ۷۲ درصد مواقع مناسب می‌دانیم اما در مورد کتاب‌های کمک درسی، تنها ۲۲ تا ۲۳ درصدشان را مناسب می‌دانیم، بیان کرد: مولفان کتاب‌های درسی جلسات مستمری برای مدیران نشر برای تبیین رویکردهایشان در تالیف کتاب‌ها می‌گذارند تا آنها جاهای خالی که در این تالیفات هست را برای یک آموزش پایدار پر کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید