افزایش قیمت ماهی در آستانه شب عید

افزایش صادرات ماهی ایران قیمت آن را ظرف یک‌سال گذشته دوبرابر کرده و بسیاری از مردم آن را از سبد خرید حذف کرده‌اند
شمال و جنوب کشور که دریا باشد، صیادی می‌شود شغل بیشتر ساحل‌نشینان و ماهی می‌شود یکی از محبوب‌ترین غذاها. 5هزار و 800کیلومتر خط ساحلی، بهترین شرایط را برای صید انواع آبزیان، به‌ویژه ماهی و میگو در ایران فراهم کرده و در شرایط عادی نباید دسترسی مردم به آبزیان کوچک‌ترین مشکلی داشته باشد، اما گویا در بازار ماهی شرایط عادی نیست.