پایان فرار قاتل مرد میانجی

مردی که در جریان یک درگیری، جوان میانجی را به قتل رسانده و از پایتخت گریخته بود، پس از گذشت چندهفته از جنایت در جریان تصادف با موتور در شهرستان شیروان دستگیر شد.