ترسیم چهره شر در یک داستان جنایی ایرانی

«امارت شر» در دنیایی خیالی بنا شده است
انتشارات کتابسرای تندیس، ناشری است که به انتشار کتاب‌های جنایی، فانتزی و علمی - تخیلی خارجی موسوم به ادبیات ژانر شهره است و مشتریان پروپا قرصی هم دارد.