10
یکشنبه 29 تیر 1399
شماره 7991
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کلاهبرداری‌هایی مانند پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان پرونده ۱۲۲هزارصفحه‌ای مشابه گوهرناز برای 12 هزار مالباخته که سال‌های 95-96 در دادگاه کرمانشاه تشکیل شد و صنایع ‌غذایی گوهرناز ریشه در مشکلات اقتصادی کشور دارد.

بلندپروازی«گوهرناز» با پول مردم

دادستان: متهم این پرونده هم مانند دیگر متخلفان از طریق کمک به هیئت‌های مذهبی و امور عام المنفعه خود را متدین نشان می‌داد
گزارش
تبلیغات گسترده و فریبنده شرکت صنایع ‌غذایی «گوهرناز» که بیش از 16 نمایندگی در سراسرکشور ایجاد کرده‌ است، بیش از 4هزار مالباخته برجا گذاشت.