11
یکشنبه 29 تیر 1399
شماره 7991
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
قضایی
امید اسدبیگی؛ نام او شاید آشنا نباشد اما در میان سلاطین فساد که طی سال‌های اخیر از نام آنها با عناوینی مانند سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان فولاد، سلطان پراید و... رونمایی شده است، اسدبیگی هم برای خودش سلطانی است.

بهاری‌ها صحنه‌گردان تخریب تفاهم ایران و چین

اظهارات استاندار دولت احمدی‌نژاد درباره واگذاری جزایر ایرانی به چین با تکذیبیه وزارت خارجه همراه شد
سیاست خارجی
اصرار طیف منتسب به محمود احمدی‌نژاد- معروف به بهاری‌ها- در اینکه خود را آگاه به تفاهمنامه همکاری ایران و چین نشان دهند، تمامی ندارد؛ دیروز بار دیگر محمود احمدی‌بیغش، نماینده شازند که استاندار دولت احمدی‌نژاد بود، مدعی شد که قرار بوده جزایر ایران به چین واگذار شود که حرکت مردم و مجلس جلوی آن را گرفت. ا