16
یکشنبه 29 تیر 1399
شماره 7991
سبک زندگی
123
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت و گوی همشهری با سعید مدنی درباره آینده بحران های اجتماعی در ایران و تغییرات اجتماعی ناشی از کرونا

بحران پس‌ازکرونا پیچیده‌تر از بحران کروناست

گفت‌وگو
نام سعید مدنی با حوزه تغییرات اجتماعی عجین شده است.