جاماندگان بیمه بیکاری کرونا چه باید بکنند؟

بیش از ۹۰درصد افراد متقاضی، مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا را دریافت کرده‌اند و افرادی که هنوز این مقرری به حسابشان واریز نشده و از پرداختی‌ها جا مانده‌اند، می‎توانند با شماره تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرند.