21
دو شنبه 16 تیر 1399
شماره 7980
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زیر پوست یک جنایت

تلنگر
مژگان می‌خواست همه مردهایی را که با آنها دوست می‌شد، تیغ بزند اما تیغ تیز یکی از آنها جانش را گرفت.
داخلی
مرد جوان بر سر بدهی  600میلیون تومانی‌اش، شریک خود را به باغ گیلاس کشاند تا نقشه قتلش‌ را عملی کند.
قهرمان حادثه انفجار در کلینیک، آتش‌نشان می‌شود

عنایت بر بام محبوبیت

داخلی
حادثه آتش‌سوزی و انفجار در کلینیک سینا مهر که مرگ دردناک 19نفر را به همراه داشت هر چند دل مردم ایران را به درد آورد، اما حاشیه‌های غرورآفرینی هم داشت؛ از تلاش یکی از پزشکان کلینیک برای نجات یک بیمار تا دم مرگ گرفته تا ماجرای دستفروشی که با دیدن شعله‌های آتش، بساط دستفروشی خود را رها کرد و به دل آتش زد تا جان افراد گرفتار در کلینیک را نجات دهد.
PDF دوشنبه 16 تیر 1399
کوتاه حوادث
ما از مسئولان توقع داشتیم اکنون که ماسک زدن اجباری شده است آن را به‌صورت رایگان در اختیار مردم به‌خصوص اقشار کم درآمد قرار دهند، نه اینکه ماسک 2500تومانی را 3800بخریم.