5
دو شنبه 16 تیر 1399
شماره 7980
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3689
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7980
محیط زیست
صید با روش ترال در کشور به مسئله‌ای جنجالی تبدیل شده است.

سفر در وضعیت قرمز

در شرایطی که ایران رکورد قبلی مرگ بر اثر کرونا را شکسته است تورهای آشناسازی در استان‌های قرمز برگزار می‌شود
گردشگری
کرونا همچنان در ایران می‌تازد. بالاترین رکورد قربانیان کرونا هم شکسته شد و تعداد رسمی مرگ بر اثر کرونا تا ظهر دیروز به 163قربانی رسید.